Vanaf 1 mei is een EPC verplicht bij álle vormen van notariële overdracht, en dus niet enkel bij verkoop, verhuur, erfpacht en opstalrecht. Het gaat over overdrachten in volle eigendom, zowel overdrachten van een onverdeeld aandeel als van het geheel.

Residentieel en niet-residentieel

Deze uitbreiding van de EPC-plicht is van toepassing op authentieke akten verleden vanaf 1 mei 2023, zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouweenheden.

Ook voor ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen

Vanaf 1 mei 2023 valt voor residentiële gebouwen ook de uitzondering weg voor ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen: die vallen vanaf dan ook onder de EPC-plicht.

(Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

(Bron: CIB.BE)